Amb-la-societatL’AEQT participa activament i contribueix al desenvolupament de la societat. Per a l’Associació les relacions amb l’entorn social són particularment importants i es dirigeixen a consolidar el paper de les nostres indústries més enllà de la cordialitat veïnal.

Participem del dinamisme de la societat, contribuint al seu desenvolupament d’una manera activa a través de programes de suport a les iniciatives de les entitats cíviques, culturals, esportives, entre d’altres.

L’AEQT manté reunions regulars amb les Federacions d’Associacions de Veïns, un Panel Públic Assessor per interactuar amb les comunitats dels 10 municipis on hi ha indústria, un Premi de treballs d’Investigació en ciència per a estudiants, l’Aula Química al Centre de Recursos Pedagògics des d’on s’articulen les visites d’uns 4.000 escolars l’any, patrocina el Fòrum de Treball de Recerca on participen més de 800 alumnes de 26 centres d’ensenyament, i el programa APQUA (Aprenentatge dels Productes Químics, Usos i Aplicacions) per a escolars i entitats cíviques que depèn de la Universitat Rovira i Virgili.