Aprenentatge dels Productes Químics, Usos i Aplicacions,  APQUA, és un projecte educatiu dirigit a tota la població, centrat en els productes i els processos químics que l’AEQT patrocina des de la seva creació el 1991.
Els objectius principals d’APQUA són:

  • Desenvolupar una major consciència i una comprensió pública sobre els productes químics i la seva relació amb les nostres vides.
  • Aconseguir que les persones aprenguin a obtenir informació sobre tot allò que els preocupa en relació amb la ciència.
  • Subministrar a les persones les eines i els coneixements necessaris per tal que puguin prendre les seves decisions i participar d’una manera més responsable com a membres d’una societat lliure i democràtica.

Promoure l’ús de principis i processos científics, i de l’evidència a l’hora de prendre decisions.