Panel Public Assessor AEQT

 

El Panel Públic Assessor (PPA) de l’Associació Química Empresarial de Tarragona (AEQT) és un instrument de trobada i comunicació entre la societat civil i el sector químic del territori. Es tracta d’un grup de treball format per persones representatives de la societat civil (ciutadans i ciutadanes representants de diferents sectors i veïns dels barris i municipis de l’àrea d’influència de la química) i representants del sector químic que es troben periòdicament per dialogar sobre temes que són d’interès mutu.

Són objectius del PPA:

• Convertir-se en un canal de diàleg permanent entre la societat i la indústria química que ajudi a fer més transparent la seva activitat.
• Identificar i recollir les preocupacions i sensibilitats de l’entorn en matèria de seguretat, salut i medi ambient, … per a transmetre-les a la indústria química i donar-hi resposta.
•Debatre aquestes preocupacions amb la pròpia indústria, cercant punts d’encontre que acabin construint un entorn més favorable per un creixement eficient i sostenible.
•Demanar a la indústria química respostes i actuacions a les preocupacions del PPA i dels ciutadans.
•Fer arribar aquestes respostes a la societat, convertint-se en un pont entre la pròpia indústria i l’entorn amb el qual aquesta conviu.

En definitiva, amb el PPA l’AEQT pretén intensificar la transparència amb la societat, establir canals de comunicació que permetin el coneixement i desenvolupament mutu i generar un clima de confiança entre la població i la indústria química.