Defensem els interessos comuns de la Indústria Química de Tarragona

L’AEQT actua com aglutinador i representant dels interessos comuns dels nostres associats, i del sector, principalment amb temes d’energia, infraestructures, seguretat i canvis legislatius, amb accés als poders legislatius i stakeholders

·Convenis amb els Governs estatals i autonòmics

·Enfortiments de la relació amb l’Autoritat Portuària de Tarragona

·Convenis amb els Col·legis i Associacions Professionals més destacats

·Pacte pel Desenvolupament

A més, l’AEQT, ofereix a les empreses associades el servei d’assesorament i intermediació

·Desenvolupament de la Responsabilitat Social

·Gabinet de Premsa·Organització d’Actes i Esdeveniments

·Patrocini i Mecenatge

·Estudis,enquestes d’imatge i percepció

I de forma exclusiva per als associats

·Servei diari de recull de premsa

·Butlletí setmanal de notícies i activitats

·Distribució dels Informes i documents d’anàlisi elaborats per laFederació Empresarial de la Indústria Química Española (FEIQUE)

·Intranet, amb informació actualitzada sobre operacions,canvis legislatius, i més.