L’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) es va constituir l’any 1977 amb l’objectiu de representar el conjunt del sector químic, una entitat vertebrada amb la comunitat, que treballa per ser l’agrupació d’empreses químiques més competitiva del sud d’Europa, liderar un clúster de referència mundial i contribuir al desenvolupament sostenible del territori.

Entre l’AEQT i les empreses de serveis es generen més de 10.000 llocs de treball directes d’ocupació estable i qualificada i 30.000 llocs de treball induït. El sector químic, a nivell espanyol, està format per més de 3.000 empreses amb una xifra de negoci de 55.000 milions d’euros i genera l’11% del PIB amb més de 500.000 llocs de feina directes i indirectes

Visió

Entitat que aglutina i representa la industria química del  Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, tant les empreses de producció com les companyies auxiliars (productores d’energia, emmagatzematge,…) o complementàries (gestió de residus,…) i les empreses de serveis del sector.

 Missió

Assegurar la competitivitat global dels polígons químics, contribuint al desenvolupament sostenible del territori

(Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), juntament amb la resta d’agents socials i econòmics.

 Objectius

1. Fomentar la Competitivitat i Sostenibilitat dels polígons químics com a sector dinamitzador de l’economia

2. Impulsar el Creixement, afavorint noves inversions

3. Promoure la Innovació, a través del desenvolupament de nous productes i processos (R + D + i)

4. Enfortir la Comunicació per millorar la imatge i relacions de la Indústria Química

5. Impulsar la constitució i consolidació del clúster